เว็บแทงบอลยูฟ่า ส.บอลจัดอบรมโค้ชที่อุบลฯ

เว็บแทงบอลยูฟ่า

สมาคมฯ จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ที่จังหวัด อุบลราชธานี

ณ สณาม ยูเอ็มที สเตเดียม จังหวัดอุบลราชธานี เว็บแทงบอลยูฟ่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ขึ้น

ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นาย เอกลักษณ์ ทองอ่ำ วิทยากร และ นาย ธงชัย รุ่งเรืองเลิศ ผู้ช่วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายเปรมากร บุญทน
2.นายประสิทธิ โห่วสงคราม
3.นายมติชน บุญเพศ
4.นายอำนาจ สายราช
5.นายศุภณัฐ กุลนาดา
6.นายอนุชิต เจริญนิตย์
7.นายวีรพงษ์ เกษชาติ
8.นายรณชัย รัชนะปกิจ
9.นายเปรม ปิยรัตนานนท์
10.นายฐิติพันธ์ มณีเขียว
11.นายจิรานุวัฒน์ ทิพย์รอด
12.นายเฉลิม สารคะณา
13.นายปิยะ บุญครอง
14.นายพลทิตย์ ศิลปศาสตร์
15.นายภริณัฐ ปรัชญาอภิบาล
16.นายศุภณัฐ ไชยเชษฐ์
17.นายเดชฤทธิ์ สุขมี
18.นายเอกชัย ต้นโพธิ์
19.นายอัศวิน บุญมั่น
20.นายณัฐวุฒิ สินศิริ
21.นายชยุตพงศ์ เพชรไพร
22.นายปรมินทร์ บุตรแก้ว
23.นายณัฐวุฒิ งามเถื่อน
24.นายศรุต หนูรักษ์
25.นายประสิทธิ์ ผดุงโชค

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ณ สนาม ยูเอ็มที สเตเดียม จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป